preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

Važni dokumenti

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 29. listopada 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
NA ODREĐENO VRIJEME - dok postoji potreba za uslugom produženog boravka
UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU  
40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 3 izvršitelja –

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 19. 12. 2018. 18:50

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 18. prosinca 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
na određeno vrijeme:
- učitelj njemačkog jezika  – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj –
- na određeno i puno radno vrijeme - zamjena

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 18. 12. 2018. 12:52

Oglas za radno mjesto - Učitelj-ica u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. kolovoza 2018. godine (KLASA: 910-08/18-01/00117, URBROJ: 533-06-18-0006) za projekt„Win-Win“ – programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Slavonskom Broduprijavljenog na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava„Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“, broj poziva: UP.03.2.1.04. u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se

OGLAS
za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova
učitelj/ice u produženom boravku za potrebe provedbe projekta „Win-Win“ – programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 11. 12. 2018. 12:45

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 29. listopada 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - pedagog  – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj - pripravništvo – stjecanje radnog iskustva

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 29. 10. 2018. 09:07

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 19. rujna 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno i nepuno radno vrijeme - učitelj glazbene kulture  – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 10. 10. 2018. 19:42

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 19. rujna 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno i nepuno radno vrijeme - psiholog  – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 10. 10. 2018. 19:37

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 19. rujna 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i nepuno radno vrijeme - učitelj njemačkog jezika  – 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 10. 10. 2018. 19:31

Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama Vijest ima dokument u privitku

U sklopu projekta „Helping – faza III.“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu koji je prijavljen na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u Slavonskom Brodu

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 20. 7. 2018. 14:55

Obavijest o izboru za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga i spremačice Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno mjesto pedagoga i spremačicu, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na  prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić,  dana 5. lipnja 2018. godine izabrane su:

GORDANA ALFELDI, pedagog i BRANISLAVA GARIĆ, spremačica

Zahvaljujemo što ste sudjelovali na natječaju za radno mjesto u našoj ustanovi.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 6. 6. 2018. 12:56

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 10. svibnja 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme:
pedagog  – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 10. 5. 2018. 13:33

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 8. svibnja 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
spremačica – 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 8. 5. 2018. 07:13

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.), Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod dana 28. ožujka 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

Učitelj edukator rehabilitator – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 28. 3. 2018. 19:57

Odluka o poništenju natječaja Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Statuta Osnovne Škole Hugo Badalić, ravnateljica škole  donosi

ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj edukator rehabilitator

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora, 1 izvršitelj, na puno i određeno radno vrijeme, objavljen 20. ožujka 2018. Na oglasnoj ploči i web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Ravnateljica
Irena Čugura Ćerić

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 28. 3. 2018. 19:50

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj edukator rehabilitator, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 20. 3. 2018. 17:25

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Na temelju članka 126. stavaka 1. - 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. i 7/17) Školski odbor Osnovne škole  Hugo Badalić, Slavonski Brod raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 19. 2. 2018. 08:14

Javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 8. razrede Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 8. razrede, putovanje u Zadar, Plitvice i SMiljan. Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. U privitku se nalazi Obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 29. 11. 2017. 11:35

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

Učitelj njemačkog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno, 2 sata dnevno

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 10. 2017. 15:54

Javni poziv vanjskim poslužiteljima usluga pripreme hrane Vijest ima dokument u privitku

Na temelju točke 4. stavak 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br 114/2014, 32/2015 i 70/2016), Osnovna škola Hugo Badalić, Borovska 3, Slavonski Brod, dana 27. listopada 2017. godine objavljuje

JAVNI  POZIV
vanjskim poslužiteljima usluga pripreme hrane

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 10. 2017. 15:43

Javni poziv vanjskim poslužiteljima usluga pripreme hrane Vijest ima dokument u privitku

Na temelju točke 4. stavak 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br 114/2014, 32/2015 i 70/2016), Osnovna škola Hugo Badalić, Borovska 3, Slavonski Brod, dana 28. rujna 2017. godine objavljuje

JAVNI  POZIV
vanjskim poslužiteljima usluga pripreme hrane

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 28. 9. 2017. 16:07

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaje u OŠ Hugo Badalić Vijest ima dokument u privitku

Nakon objavljenih natječaja Osnovne škole Hugo Badalić, Slavonski Brod, koji  su objavljeni na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, dana 29.9.2017., 1.9.2017. i 11.9.2017. i temeljem uvida u natječajnu dokumantaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. izabrao je slijedeće kandidate za:

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 28. 9. 2017. 15:59

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
u
čitelj edukator rehabilitator, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 11. 9. 2017. 09:34

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
u
čitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj (m/ž)
– određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 11. 9. 2017. 09:26

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj njemačkog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 11. 9. 2017. 09:18

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i nepuno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 11. 9. 2017. 09:11

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj matematike, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 11. 9. 2017. 08:57

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
domar/ložač, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno i puno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 29. 8. 2017. 16:41

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta učiteljice engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika na neodređeno i puno radno vrijeme, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, dana 9. ožujka 2017. izabrana je

MARIJA BLAGOVIĆ, profesorica engleskog jezika i književnosti i komparativne književnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 10. 3. 2017. 19:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta učiteljice njemačkog jezika Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika na određeno i nepuno radno vrijeme (deset sati tjedno), na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, dana 9. ožujka 2017. izabrana je

SUZANA STJEPANOVIĆ, magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistra edukacije filozofije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 10. 3. 2017. 19:04

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno i puno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 23. 2. 2017. 15:28

Natječaj za popunu radnog mjesta! Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta učitelj njemačkog jezika
1 izvršitelj (m/ž) – određeno i nepuno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 14. 2. 2017. 16:30

Javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 8. razrede Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 8. razrede, putovanje u Zadar, Plitvice i SMiljan. Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. U privitku se nalazi Obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 13. 1. 2017. 14:27

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelja/ice edukatora rehabilitatora Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice edukatora rehabilitatora, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, dana 29. prosinca 2016. izabrana je

SUZANA SEDIĆ, magistra edukacije hrvatskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 3. 1. 2017. 17:19

Javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 8. razrede Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 8. razrede, putovanje u Zadar, Plitvice i SMiljan. Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. U privitku se nalazi Obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 23. 12. 2016. 13:34

Obavijest kandidatima natječaja za popune radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Nakon objavljenog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 7.11. – 15.11.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor je na sjednici održanoj 25. studenog 2016. izabrao sljedeće kandidate za radna mjesta:

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 28. 11. 2016. 15:31

Obavijest o odluci Povjerenstva za provođenje dvodnevnog školskog izleta učenika 7. a, b, c, d, i e razrednog odjela OŠ Hugo Badalić Vijest ima dokument u privitku

Na javni poziv broj 1/2016 objavljen na mrežnim stranicama Škole 25. listopada 2016. godine javilo se 4 ponuditelja. Povjerenstvo je na javnom otvaranju ponuda koje je održano 11. studenoga 2016. u 18.00 sati u prostorijama MŠ ustanovilo da od četiri pristigle ponude, tri odgovaraju uvjetima javnoga poziva. Ponuditelji koji zadovoljavaju uvjetima poziva su:
1. APP turizam, putnička agencija, PJ Slavonski Brod
2. Astralis travel d.o.o., putnička agencija, Slavonski Brod
3. Brod Tours, turistička agencija, Slavonski Brod

Ove tri ponude bit će predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku. O terminu roditeljskog sastanka ponuditelji će biti obaviješteni pravovremeno.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 14. 11. 2016. 11:44

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 7. 11. 2016. 10:59

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 7. 11. 2016. 10:40

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) ) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
domar/ložač, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme, 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 7. 11. 2016. 10:22

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj kemije, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme
- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 7. 11. 2016. 10:01

Javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 7. razrede, putovanje u ISTRU. Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. U privitku se nalazi Obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 26. 10. 2016. 16:02

Javni poziv za prikupljanje ponuda za razredne fotografije učenika Škole Vijest ima dokument u privitku

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se sa svojim ponudama prijave za fotografiranje učenika svih razreda Osnovne škole Hugo Badalić koje će biti organizirano u školskoj godini 2016./2017., i to:
- pojedinačno fotografiranje učenika prvih razreda (velika fotografija)
- skupna fotografija svih razrednih odjela
Ponude slati u koverti s naznakom „Za javni poziv – ne otvaraj“.
Prikupljanje ponuda traje osam (8) dana od dana objave na web stranici Škole. 

  :: opširnije :: 


objavio: Irena Čugura Ćerić  datum: 4. 10. 2016. 15:51

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta domar/ložač

Nakon objavljenog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 18.8. do 26.8.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor je na sjednici održanoj 6. rujna 2016., izabrao sljedećeg kandidata za radno rnjesto domara/ložača na neodređeno puno radno vrijeme:

IVAN KADIĆ, SSS (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata).

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 9. 9. 2016. 14:32

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

učitelj razredne nastave, 2 izvršitelja (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme - stručno osposobljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 19. 8. 2016. 11:37

Projekt Helping - faza II. - objava natječaja za radna mjesta za narednu školsku godinu Vijest ima dokument u privitku

U sklopu projekta „Helping – faza II.“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu koji je prijavljen na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u Slavonskom Brodu.

  :: opširnije :: 


objavio: Irena Čugura Ćerić  datum: 19. 8. 2016. 11:08

Natječaj za popunu radnog mjesta!

Osnovna škola Hugo Badalić na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
domar/ložač, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 18. 8. 2016. 12:04

Obavijest o izboru za radno mjesto domar/ložač na određeno i puno radno vrijeme

Po objavljenom natječaju za radno rnjesto domara/ložača, 21. prosinca 2015. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost školskog odbora OŠ Hugo Badalić u OŠ Hugo Badalić, dana 30. prosinca 2015. godine izabran je i zaposlen IVAN KADIĆ.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 5. 1. 2016. 12:03

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 30. 12. 2015. 11:26

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
domar/ložač, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 22. 12. 2015. 09:10

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno i puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno rnjesto učitelja/ice povijesti, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 22. listopada 2015. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost školskog odbora OŠ Hugo Badalić u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog 2015. godine izabrana je i zaposlena

MIHAELA BAŠIĆ, profesorica povijesti

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 17:02

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno i puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno rnjesto učitelja/ice razredne nastave, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 22. listopada 2015. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost školskog odbora OŠ Hugo Badalić u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog 2015. godine izabrana je i zaposlena

EDA ARAČIĆ, magistra primarnog obrazovanja

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 16:59

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture na određeno i puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za stručnog suradnika psihologa od dana 3. studenog 2015. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost školskog odbora OŠ Hugo Badalić u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog 2015. godine izabrana je i zaposlena

IVAN KRAJINA, profesor fizičke kulture

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 16:47

Obavijest o izboru za radno mjesto stručnog suradnika psihologa na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati) Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za stručnog suradnika psihologa od dana 27. listopada 2015. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost školskog odbora OŠ Hugo Badalić u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog 2015. godine izabrana je i zaposlena

MONIKA MITROVIĆ, magistra psihologije

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 16:33

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika na određeno i nepuno radno vrijeme (17 sati) Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju 27. listopada 2015. za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog, izabrana je i zaposlena:

MAGDALENA HALAJKO, magistra primarnog obrazovanja+modul C

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 16:15

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika na određeno i puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju 27. listopada 2015. za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog, izabrana je i zaposlena:

MARIJA BLAGOVIĆ, profesorica engleskog jezika i književnosti i komparativne književnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 15:52

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika na neodređeno i puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju 27. listopada 2015. za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, dana 26. studenog, izabrana je i zaposlena:

MARIJA LOVRIĆ, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 11. 2015. 15:23

Natječaj za popunu radnog mjesta

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 5. 11. 2015. 14:46

Javni poziv za prikupljanje ponuda za razredne fotografije učenika Škole Vijest ima dokument u privitku

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se sa svojim ponudama prijave za fotografiranje učenika svih razreda Osnovne škole Hugo Badalić koje će biti organizirano u školskoj godini 2015./2016., i to:
- pojedinačno fotografiranje učenika prvih razreda (velika fotografija)
- skupna fotografija svih razrednih odjela

Ponude slati u koverti s naznakom „Za javni poziv – ne otvaraj“.
Prikupljanje ponuda traje osam (8) dana od dana objave na web stranici Škole. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 4. 11. 2015. 10:04

Natječaj za popunu radnog mjesta

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 3. 11. 2015. 11:07

Natječaj za popunu radnog mjesta

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj povijesti, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 29. 10. 2015. 16:21

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
stručni suradnik psiholog, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i nepuno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 10. 2015. 17:04

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

učitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i nepuno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 10. 2015. 16:22

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
učitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 27. 10. 2015. 15:19

Obavijest o izboru za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Po objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na prijedlog ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora u OŠ Hugo Badalić, izabrane su i zaposlene:
1. NIKOLINA BUCONJIĆ, diplomirana učiteljica
2. MANUELA ŽALAC, diplomirana učiteljica
                            3. JELENA ŽUBRINIĆ, diplomirana učiteljica

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Ungvari  datum: 16. 10. 2015. 14:19
 Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Misao tjedna

"Knjiga nije hrana, ali je poslastica."

                            Tin Ujević


Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 5. 2010.

Ukupno: 1232071
Danas: 8

 


Anketa (mala)
Kako iskorištavate svoje slobodno vrijeme?: 


preskoči na navigaciju